Kontakt

Kontakt

KontaktMUSIC CENTER ŁÓDŹ
ul. Sienkiewicza 59
90-009 Łódź
Telefon: (42) 630-28-00
Telefon: (62) 764-59-88
GSM: 509-203-723
e-mail: lodz@musiccenter.pl
Sprzedaż wysyłkowa:
e-mail: zamowienia@musiccenter.pl
Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK | BZ WBK
74 1090 1160 0000 0001 1620 6898

Dział reklamacji:
e-mail: reklamacje@musiccenter.pl

Informacje o spółce:
Music Center s.c.
M.Rybicka, A.Rybicki
ul.Fabryczna 2a
62-800 Kalisz

Firma wpisana do ewidencji
działalności gospodarczej przez
Prezydenta Miasta Kalisza pod
numerem 27204/2002

NIP: 618-19-53-881
REGON: 251535301

Telefon: (62) 502-93-61
GSM: 503-002-914
e-mail: sklep@musiccenter.pl
www: www.musiccenter.pl


Instalacje akustyczne:
e-mail: info@musiccenter.pl

Studio:
e-mail: studio@musiccenter.pl

DJ:
e-mail: dj@musiccenter.pl

Instrumenty klawiszowe:
e-mail: klawisze@musiccenter.pl

Nagłośnienie:
e-mail: naglosnienie@musiccenter.pl

Oświetlenie:
e-mail: swiatlo@musiccenter.pl
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.musiccenter.pl prowadzony jest przez wspólników spółki cywilnej prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą MUSIC CENTER S.C. M.RYBICKA, A.RYBICKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź) NIP spółki cywilnej 6181953881, REGON spółki cywilnej 251535301, adres poczty elektronicznej: sklep@musiccenter.pl, to jest MARGERITA RYBICKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MUSIC CENTER MARGERITA RYBICKA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6181954426, REGON 301200051 oraz ARKADIUSZ RYBICKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MUSIC CENTER ARKADIUSZ RYBICKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6181651401, REGON 250943601.

‹ Powrót